Main5

Otvorenie účtovných kníh

 

 

 

 

do 31.3.2010

 

ZADARMO

 

 

 

 

 

 

Poradenstvo

 

 

 

 

Prvá hodina

 

ZADARMO

 

 

 

 

 

 

Vedenie účtovníctva

 

 

 

 

Firmy do 3 mesiacov od vzniku a s počtom DF+VF do              10 za mesiac

50% ZĽAVA

 

 

Za sprostredkovanie zmluvy s ďalším klientom

15% ZĽAVA na 1 rok za    1 nového klienta

 

 

 

 

 

Doplnkové služby

 

 

 

 

Pri zmluve na vedenie účtovníctva

ZADARMO  služby č. .....