Main5


 Práva dotknutých osôb podľa nariadenia GDPR Stiahnuť PDF dokument

 Spôsoby uplatnenia práv Stiahnuť PDF dokument

 Správa registratúry Stiahnuť PDF dokument

 Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe Stiahnuť PDF dokument

 Zabezpečenie IT prostredia Stiahnuť PDF dokument