Main5

 PREČO s nami

  • robíme všetko pre to, aby Vám „papierovanie“ nekradlo čas taký drahocenný pre Vaše podnikanie
  • môžete sa na nás obrátiť 24 hodín denne, 7 dní v týždni
  • k dispozícii máte neustále profesionálneho legislatívne podkutého účtovníka a ekonóma bez toho, aby ste vynakladali prostriedky na školenia a semináre, či odbornú literatúru
  • nemusíte si robiť starosti s faktúrami a dokumentmi od zahraničných partnerov, ani s prekladmi Vašich dokumentov do cudzieho jazyka
  • Vaše náklady na vedenie účtovníctva a kvalitné ekonomické informácie budú pravdepodobne nižšie ako v prípade zamestnania interných účtovníkov
  • nemusíte si kúpiť a udržiavať účtovný softvér
  • nebudete mať problémy s požiadavkami zahraničnej materskej firmy – na Váš pokyn im poskytneme všetky požadované informácie
  • nebudete sa musieť kvôli účtovníctvu pohnúť z miesta
  • vyhnete sa problémom s únikom informácií zo strany Vašich zamestnancov