Main5

Všetky ceny sú orientačné a sú vecou vzájomnej dohody

Všetky ceny sú bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správne zakladanie dokladov vrátane materiálu

 

3,00 €

zakladač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivácia dokladov (po skončení účtovného obdobia)

 

10,00 €

zakladač

začatý štvrťrok

 

 

 

 

 

 

 

Poradenstvo

 

30,00 €

každá začatá hodina

 

 

 

 

 

 

 

Doučovanie (maturity, skúšky, písomky, ...)

 

20,00 €

každá začatá hodina

 

 

 

 

 

 

 

Počítačové spracovanie údajov

 

10,00 €

strana (hárok, ...)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomické analýzy

 

podľa množstva a charakteru spracúvaných údajov

 

 

 

 

 

 

Štatistické výkazy

 

10,00 €

výkaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrastat

 

1,50 €

spracovaný doklad

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

 

15,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

 

15,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnútropodnikové smernice

 

130,00 €