Main5

Zdaňovacie obdobie - štvrťrok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Otvorenie účtovných kníh

 

 

 

 

 

 

EUR bez DPH

EUR s DPH

SKK bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  100,00  

                  119,00  

               3 012,60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pravidelné spracovanie dokladov

 

 

 

 

 

počet prijatých faktúr za štvrťrok

EUR za štvrťrok bez DPH

   EUR za štvrťrok   
s DPH

SKK bez DPH

rok EUR

rok SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

< 50

                  300,00  

                  357,00  

               9 037,80  

             1 200,00  

           36 151,20  

 

 

 

 

 

 

 

 

51 - 100

                  600,00  

                  714,00  

             18 075,60  

             2 400,00  

           72 302,40  

 

 

 

 

 

 

 

 

101 - 200

                  900,00  

               1 071,00  

             27 113,40  

             3 600,00  

         108 453,60  

 

 

 

 

 

 

 

 

201 +

               1 100,00  

               1 309,00  

             33 138,60  

             4 400,00  

         132 554,40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Koncoročné operácie

 

 

 

 

 

 

EUR bez DPH

EUR s DPH

SKK bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účtovná závierka

                  100,00  

                  119,00  

               3 012,60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňové priznanie

                    50,00  

                    59,50  

               1 506,30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientačné ročné náklady na účtovníctvo

 

 

 

 

 

počet prijatých faktúr za štvrťrok

EUR bez DPH

EUR s DPH

SKK bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 50

               1 450,00  

               1 725,50  

             43 682,70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 - 100

               2 650,00  

               3 153,50  

             79 833,90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 - 200

               3 850,00  

               4 581,50  

           115 985,10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 +

               4 650,00  

               5 533,50  

           140 085,90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prepočet EUR/SKK bol použitý konverzný kurz 30,126 SKK/1 EUR